Total 111
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
111 뿌리 展(2023.01.17~2023.02.03) 푸른병원 01-19 11
110 二年이 가고, 三年이 오네 展(2022.12.27~2023.01.06) 푸른병원 12-27 87
109 서훈 서예전(2022.12.05~2022.12.10) 푸른병원 12-06 136
108 프렌드 BO전(2022.11.22~2022.12.02) 푸른병원 11-23 182
107 제8회 동지묵연 대구전(2022.11.08~2022.11.18) 푸른병원 11-09 241
106 박선경 개인전: 주름의 미학(2022.09.20~2022.10.21) 푸른병원 09-20 416
105 2022 섬유패션 특별초대전(2022.09.06~2022.09.16) 푸른병원 09-07 482
104 제8회 ASH 展(2022.08.23~2022.09.02) 푸른병원 08-24 528
103 황금배경템페라연구회 정기展(2022.08.09~2022.08.19) 푸른병원 08-11 554
102 대구청년작가회 기획전 '쉼'(2022.07.04~2022.07.15) 푸른병원 07-04 692
101 제6회 한국창조미술협회 대구지회전(2022.06.21~2022.06.30) 푸른병원 06-21 745
100 제9회 이경정 개인전(2022.05.17~2022.06.17) 푸른병원 05-17 880
99 박승태 개인전(2022.05.03~2022.05.13) 푸른병원 05-03 929
98 이근화 개인전(2022.04.15~2022.04.29) 푸른병원 04-15 992
97 제15회 김명숙 작가 초대전(2022.03.22~2022.03.31) 푸른병원 03-22 1132
 1  2  3  4  5  6  7  8