Total 106
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
106 박선경 개인전: 주름의 미학(2022.09.20~2022.10.21) 푸른병원 09-20 69
105 2022 섬유패션 특별초대전(2022.09.06~2022.09.16) 푸른병원 09-07 134
104 제8회 ASH 展(2022.08.23~2022.09.02) 푸른병원 08-24 181
103 황금배경템페라연구회 정기展(2022.08.09~2022.08.19) 푸른병원 08-11 189
102 대구청년작가회 기획전 '쉼'(2022.07.04~2022.07.15) 푸른병원 07-04 340
101 제6회 한국창조미술협회 대구지회전(2022.06.21~2022.06.30) 푸른병원 06-21 370
100 제9회 이경정 개인전(2022.05.17~2022.06.17) 푸른병원 05-17 522
99 박승태 개인전(2022.05.03~2022.05.13) 푸른병원 05-03 570
98 이근화 개인전(2022.04.15~2022.04.29) 푸른병원 04-15 625
97 제15회 김명숙 작가 초대전(2022.03.22~2022.03.31) 푸른병원 03-22 760
96 고연화우회원전(2022.03.08~2022.03.18) 푸른병원 03-14 723
95 2022 2E's Gallery 특별초대전 미녀들의수다(2022.02.08~2022.02.25) 푸른병원 02-08 833
94 스물아홉번째 石鏡 李元東 전(2022.01.18~2022.01.28) 푸른병원 01-17 892
93 希望, 호랑이 해를 열다 ON ART 정기전(2022.01.04~2022.01.14) 푸른병원 01-06 990
92 제 14회 대한민국 친환경예술협회전 (2021.12.14~2021.12.30) 푸른병원 12-16 1179
 1  2  3  4  5  6  7  8